Trenutno pregledavate: tag

Martinje, Page 2

Martinje na Čevu – koliko se popilo, koliko se točilo da se grlo ne bi osušilo saznajte i sami na “Martinju na Čevu”

Martinje na Čevu

Zahvaljujem svima koji ste došli na prvo kolo lige “Godišnja doba na Čevu”. Nadam se da vam se dopalo i da takvo druženje treba čim prije ponoviti. (Ak bu sve u redu, oko Nove godine). Obilježje ovog kola je svakako bilo Martinje, no mošt smo tak brzo “spili” da ga …